Fundraising

Med højt afkast
Home / Fundraising

For en dansk NGO er mettethorsen.com medansvarlig for at skabe et turn-around ved at fundraise 25 mio. kr. på tre år  – heraf kommer 10 mio. kr. fra A.P. Møllers Fond. Fra at være lukningstruet i 2013 leverede organisationen sit bedste årsregnskab nogensinde i 2015. En massiv øget synlighed og politisk gennemslagskraft samt forankrede indsatser og nye partnerskaber er også resultater af fundraisingsstrategien omsat til handling. Læs om casen og vores stærke samarbejde med kunden.

I mettethorsen.com har vi indgående erfaring med at komme udefra og se vores kunders muligheder og udfordringer med nye, friske øjne. Vi bidrager både på ledelses- og strateginiveau og medvirker til, at sikre en effektiv eksekvering af handlingsplaner. Alt sammen foregår i et tæt samarbejde med vores kunder.

Skal vi også bidrage tit at skabe maksimal merværdi for din organisation? Så kontakt os. Vi kan hyres i kortere eller længere perioder.

Ydelser:

 • Ledelse af fundraisingindsatser fra idé og visioner til afsluttede indsatser.
 • Strategi, analyse og handlekraft til at indfri din organisations potentialer inden for fundraising.
 • Årsplaner, der sikrer de mest givtige fundraisinginitiativer bliver igangsat til tiden.
 • Rådgivning, nytænkning og konkrete ideer til forretningsudvikling, nye indtægtsmuligheder, økonomisk forankring og politisk interessevaretagelse.
 • Ansøgninger og kontakt til private fonde og offentlige puljer.
 • Collective Impact og samskabelse: Offentlige/private partnerskaber, stakeholder-relationer og netværk.
 • CSR–samarbejder med virksomheder.
 • Medlemshvervning og -pleje.
 • Events og kommercielle aktiviteter.
 • Kommunikation: Rådgivning, strategier og effektiv eksekvering, kampagner, direct mail, visuel storytelling m.m. – læs mere.
 • Kundeklub.
 • Arv og testamentariske gaver.
 • Ambassadørkorps.
 • Frivillige medarbejdere.
 • Socialøkonomiske virksomheder.